RHP – a kertészeti termelés közegeinek minőségbiztosítási rendszere

A napjainkban mindenhol jelenlévő minőségbiztosítás terjedéséhez a legnagyobb segítséget a GATT egyezmény 1947-es életbelépése adta, amely számos intézkedést foganatosított, hogy megakadályozza és eltörölje a kereskedelem technikai korlátait, amelyet addig az önkéntes szabványok és a minőséget értékelő különféle eljárások képviseltek.

Az ISO szabvány a termelés szinte minden területén használatos, de pontosan ez az, ami egyben a gyenge pontja is – lehetetlen egy olyan speciális szakterületen, mint pl. a kertészeti közegek előállítása, tökéletesen alkalmazni. Az ISO rendszer alapjai minden résztvevőre, szakterülettől függetlenül, ugyanúgy érvényesek és a betartásukat évente ellenőrök vizsgálják, akik a minőségbiztosítás területén ugyan szakemberek, de a kertészeti termelésben nem.

A kertészvilágban megszokott módon a változtatás itt is Hollandiában történt. Az RHP rendszert kertészeti szakemberek dolgozták ki kizárólag a tőzeg alapú közegelőállítás, földkeverékek, valamint talajjavító anyagok előállításának optimalizálására. Az RHP pecséttel ellátott közegek megfelelnek a legmagasabb szintű fizikai és kémiai elvárásoknak, rendkívül alacsony mértékben tartalmaznak gyommagvakat és teljesen mentesek mindenféle kórokozótól, kártevőtől.

Az RHP fejlesztése során felhasznált szempontok gyakorlati tapasztalatokon és laborvizsgálatokon alapulnak, de tartalmaznak részeket az ISO rendszerből is, pl. a felszerelések kalibrálása. A növények termesztési optimumához igazodva számos szabvány került kidolgozásra pl. növényegészségügyi, fizikai és kémiai vizsgálatokra alapozva. Az RHP ellenőrei – akik mind felsőfokú kertészeti szakképesítéssel rendelkeznek - 8-12 hetenként minden RHP-tagot ellenőriznek.

Az RHP működésének főbb területei:

 • A minőségbiztosítási pecsét kibocsátása, amit az az előállító kap meg, aki a megszabott feltételeket maradéktalanul teljesítette.
 • Szaktanácsadás nyújtása az RHP-hez csatlakozni vágyó cégek számára. Az RHP tagság elnyerése után ez a szaktanácsadás folyamatos, ami komoly segítséget nyújthat az előállítónak, hiszen az RHP szakemberei a kertészeti és mezőgazdasági élet számos résztvevőjével, valamint a hivatalos szervekkel tartják folyamatosan a kapcsolatot, ami sokrétű és naprakész tudást eredményez, amely hatékonyan és gyakorlati formában kamatoztatható.
 • A kutatói munka során a közegek és nyersanyagaik vizsgálata, termesztési kísérletek, valamint új termékek bevezetés előtti tesztelése történik.
 • Az RHP pecsét jelenléte garantálja a termék kiváló minőségét az előállítástól kezdve egészen a felhasználásig. A független szervezet által végzett folyamatos ellenőrzés az RHP pecsétjét a megbízhatóság, biztonság és minőség garanciájává teszi.

A következő közegek kaphatják meg az RHP pecsétjét:

 • kókuszrost és chips
 • tőzeg
 • földkeverék
 • fakéreg
 • komposzt
 • agyaggranulátum
 • perlit és pumice (lávakő)
 • virágföld tápanyagok
 • rizshéj
 • vermikulit
 • mészkő

A minőségbiztosítási rendszer elemei: kókuszrost - ProHorto Kft.

 • Nyersanyag előállítás során az összes komponenst vizsgálják, gyommag-tartalom, termesztőedényes kísérletek, fonálféreg-vizsgálat, nehézfém és radioaktív tartalom szempontjából.
 • A tárolás és szállítás során a legnagyobb a szennyeződésnek az esélye, különösen ahol a nyersanyag ömlesztett formában van jelen pl. kókuszrost, tőzeg. A szállító cégektől lekérik az előzőleg szállított áru információit és szükség esetén kötelezik a konténerek meghatározott szempontrendszer alapján történő tisztítására.
 • A termesztőközeg előállításának vizsgálata magába foglalja a termelés, tárolás és keverés helyszínének vizsgálatát szigorú higiéniai szempontokat alapul véve. Olyan nyersanyagok, amelyek hatással lehetnek a termék minőségére, nem lehetnek jelen a telepen.
 • A végtermék ellenőrzése során az értékesített termékekből is mintát vesznek és azt kémiai, fizikai vizsgálatoknak vetik alá, aminek eredményét a vevővel is közlik.

Az RHP rendszer legfontosabb célja a termesztőközeg minőségét fenyegető összes lehetséges veszély kizárása az előállítás minél korábbi stádiumában, hogy ezáltal megelőzze a végtermék átfogó vizsgálatának komoly költségeit. A nyersanyag, a szállítási és tárolási körülmények, valamint az előállítás folyamatának részletes vizsgálata minimálisra csökkenti a végtermék vizsgálatának szükségességét. A rendszer külön vizsgálja a terméket és az előállítás módját – ez utóbbit az ISO szabványok segítségével. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a végtermékben felfedezett bármilyen szennyeződés forrása könnyen kideríthető. Az RHP rendszer részét képező költségek így a végtermék megbízhatóságának és az ezzel járó csökkent vizsgálati költségeknek köszönhetően többszörösen megtérül.

Az RHP tagságát összesen 38 nagy cég alkotja, Magyarországon pedig többek közt az alábbi termékek rendelkeznek RHP tanúsítással:

 • Dutchplantin kókuszrost
 • Klasmann tőzeg